Tillbaka till: Lastbryggor

Lastbrygga Novodock P1320 med vikläpp

Detta är Sveriges vanligaste typ av lastbrygga. Bryggan består av en plattform med ett bryggplan och stödben. Enheten placeras utanför byggnaden tex lagerbyggnaden där den svetsas fast i bakkant och vilar på stödben i framkant. Bryggplanet med vikläppen angör på lastbilen med en knapptryckning när det är dags att lasta.

Fördelar med Novodock P1320

N

Trygghet med en leverantör

En trygg lösning när alla ingående komponenter kommer från en och samma leverantör. Lastbrygga, port, hus, tätning och styrning kommer från Novoferm.

N

Optimalt korrosionsskydd

Alla ytor blästras efter svetsning för att skapa bästa möjliga grund för lackering. Beläggningarna som används är i överensstämmelse med Decopaint-direktivet (VOC).

N

Skräddarsydd lösning

Lastbryggan tillverkas efter era förutsättningar och mått. Vi kan de svenska förutsättningarna, både vad gäller vilka produkter och mått som används i olika branscher.

N

Integrerat styrsystem – kombi-kontroll HAD I-vision

Novoferm har ett modernt styrsystem där du aktiverar alla valda delar i dockningen med en och samma styrning. Du öppnar alltså porten, aktiverar tätningen samt styr lastbryggan från en styrenhet. Med en knapptryckning efter lastning återgår alla delar till noll-position.

N

Vinklade bryggor och dockningar

Har ni begränsat utrymme för tillbackning av lastbilar? Då tillverkar vi bryggan med vinkel så att lastbilen får plats.

N

Säkrare lastbryggor

Säkrare dockningssystem Alla dockningssystem överensstämmer med den Europeiska normen DIN 1398. Novoferm utvecklar och producerar nya produkter som överensstämmer helt med den här standarden och de är fullständigt driftsäkra, inte bara för vardagsbruk, utan även med hänsyn till montering och underhåll.

N

Vi tänker på miljön

Novoferm tänker på miljön, 2009 undertecknade Novoferm koncernförklaringen ”Green Solutions” i syfte att minska CO2-utsläppen vid tillverkning, leverans, montering och underhåll.

N

Tysk toppkvalitet

Lastbrygga med väldigt hög kvalitet.

Detaljerad information

m

Broschyr Industri/Lastningsteknik

Ge mig en offert på en lastbrygga Novodock P1320 med vikläpp

Kontakta oss