Rullport: Novospeed Alu R TH80

Novospeed Alu R TH80, är en snabbgående rullport i aluminium. Porten används både invändigt och som fasadport och tål väder och vind bättre än en dukport. Den är mycket stryktålig och kan gå många cykler. Den kombinerar alltså fördelarna med en traditionell långsam lamellrullport och en snabbrullport i PVC

Fördelar med Novospeed Alu R TH80

N

Snabb & Tålig

Lika snabb som en dukport i PVC och slitstark som en traditionell långsam lamellport.

N

Direktdriven rullport

Porten drivs utan någon fjäderbalansering, detta innebär att den kan gå betydligt fler cykler än en takskjutport.

N

Ingen korrosion

Lamellerna består av anodiserad aluminium E6/EV1 och kan inte rosta.

Mer information

Öppningshastighet på snabba 1 m/sek.

Den består av 20mm tjocka lameller av polyuretanskum med 2mm aluminiumplåt på in- och utsidan.

Max måttet är 5000X5000 (BXH)

Lamellerna finns i 5 standard ral-kulörer 9006, 9007, 9010, 7016.

GFA motor med Novoferms T100 styrskåp.