NovoDock vikläpp

Novoferms lastbrygga NovoDock med hydraulstyrd vikläpp skapar en säker och användarvänlig bro mellan golvet i byggnaden och lastbilsflaket. Vår lastbrygga med vikläpp passar alla lastbilstyper.

 

BROSCHYR:
Industri/Lastbryggor