Takskjutport Thermo 45

Thermo 45 är en sektionsport bestående av stålplåt på in- och utsidan med isolering emellan. Industriporten är välisolerad och därmed energieffektiv. Den finns i ett flertal varianter med olika utseende, manöversystem och installationstillval. Thermo 45 är Novoferms mest sålda industriport. 

Egenskaper: 
  • Liggande sektioner i stucco-yta.
  • Klämskydd
  • Effektiv isolering (0,51 W/ m2K)
  • Finns i valfri kulör
  • Finns med gångdörr i porten
  • Finns med olika fönsteralternativ
  • Manuell eller elektrisk styrning
  • Täta och välisolerande gummilister runt porten

 

BROSCHYR:  
Industri/Takskjutportar 

MANUALER:
T100 Manual installation, drift och kontrollbok
T100 Monterings-och driftsinstruktion, bilder
HAD 400 Manual installation, drift och kontrollbok
HAD 400 Monterings-och driftsinstruktion, bilder
GFA-maskineri
Styrenhet TS 970 Standard
Styrenhet TS 981
Thermo 45 & Prisma 45

img-thermo45